Είσοδος

Διακοπή μαθημάτων 23-1-23

Εκτύπωση
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023 12:52 Γράφτηκε από τον/την Γραμματεία

ΑΠΟΦΑΣH

ΘΕΜΑ:      «Διακοπή μαθημάτων στο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, στις 23/1/2023»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. 2.Το αριθ. Πρωτ.: 3784/20-1-2023 έγγραφο του Τμήματος Μελετών και Διοικητικής Υποστήριξης.
  3. 3.Την προσπάθεια επιδιόρθωσης της βλάβης ηλεκτροδότησης.
  4. 4.την ανάγκη να διακοπεί η λειτουργία του ανωτέρω σχολείου λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την διακοπή των μαθημάτων για σήμερα, Δευτέρα 23/1/2022, στο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, λόγω μη ολοκλήρωσης επιδιόρθωσης της βλάβης ηλεκτροδότησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

                                                                                                                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΘΟΔΗΣ

Αναστάσεως 19, 16452,
Αργυρούπολη
Τηλ : 210-9635236, Fax : 210-9635959
e-mail : mail(at)1epal-argyr.att.sch.gr

Copyright © 2014, Βασιλάκης Βασίλειος, Κοζομπόλη Χρυσάνθη
Επιμέλεια Δημοσιεύσεων:  Βασιλάκης Βασίλειος

Μοιραστείτε την Ιστοσελίδα μας

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες853
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
Guests 31
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.