Προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων

Εκτύπωση

Οι υποψηφίοι ΕΠΑΛ που επιθυμούν να υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο τους είτε να αποκτήσουν password, μπορούν να προσέρχονται στο Σχολείο επιπλέον την Πέμπτη 6-7-17, την Παρασκευή 7-7-17 και την Παρασκευή 14-7-17.

Η προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων λήγει στις 14-4-17.