Ενημέρωση για την Στρατολογία

Εκτύπωση

default document (2)Καλούνται οι γεννηθέντες το 2000 από τη Στρατολογία να περάσουν Περιοδεύοντες από 2-1-2018 έως 2-4-2018, είτε προσερχόμενοι στη Στρατολογία, είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ, έχοντας μαζί τους τα εξής:

1. Αστυνομική Ταυτότητα

2. Α.Μ.Κ.Α.

3. Α.Φ.Μ.