Ώρες υποδοχής γονέων

Εκτύπωση


Ημέρα υποδοχής γονέων από όλους τους καθηγητές του Σχολείου ορίζεται η Τετάρτη (9:30π.μ.-12:30μ.μ).


Οι γονείς μπορούν να προσέρχονται στο Σχολείο καθημερινά κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (8:00π.μ.-14:00μ.μ.) για δικαιολόγηση απουσιών και ανάλογα με τα κενά του προγράμματος να επικοινωνούν με καθηγητές που διδάσκουν τα παιδιά τους.