Δυσλεξία

Εκτύπωση


Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών διερευνόνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) (εγκύκλιος 139843/Γ6/9-11-2012 Δ/νσης Ειδικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. πληροφορίες 2103442929).Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ της εγκυκλίου.
Στη Δ' Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας, όπου υπάγεται το Σχολείο μας, το ΚΕΔΔΥ που λειτουργεί βρίσκεται στη Λεωφόρο Καλαμακίου 46 στον Άλιμο (τ.κ.17455, τηλ. 2109889582, 2109823874, fax 2109823674).
Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ, αν δεν αναφέρουν την ισχύ ή το χρόνο επανεξέτασης, λήγουν μετά την παρέλευση τριετίας.
Μαθητές και απόφοιτοι με συγκεκριμένες αναπηρίες εξετάζονται προφορικά εφόσον οι αναφερόμενες αναπηρίες πιστοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας Υγειονομικής Επιτροπής.Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις Υγειονομικές Επιτροπές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο ΚΕ.Π.Α Αθηνών Πειραιώς 181 και από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr).