2012-2013, Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα - Μειώνω τα σκουπίδια ως μαθητής, μειώνω τα σκουπίδια ως ενήλικας

Εκτύπωση


Ταυτότητα Προγράμματος:


Θέμα:

«Μειώνω τα σκουπίδια ως μαθητής, μειώνω τα σκουπίδια ως ενήλικας»

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Καλαϊτζίδου-Τσακουρνού

 

Δραστηριότητες:

Πέμπτη 15/11/12

 Ενημέρωση στο αμφιθέατρο από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

 

Δευτέρα 10/12/12

Επίσκεψη στην παρακείμενη βιολογική λαϊκή Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Επίδοση ερωτηματολογίου σε πωλητές – παραγωγής - αγοραστές.

 

Τρίτη 15/1/13

Παρακολούθηση προγράμματος «ενέργεια» στο κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Αργυρούπολης.