Εφαρμοσμένων Τεχνών

Εκτύπωση

Γενικά

Με Καλλιτεχνική Διάθεση για Δημιουργία

profil

Η αισθητική αντίληψη είναι το μεγαλύτερο προσόν για τον τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. Η ανάγκη όλων για καλαισθησία, φέρνει σε πρώτη ζήτηση τους πτυχιούχους του κλάδου. Εφαρμοσμένες Τέχνες είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων όπου συναντώνται οι τομείς: των καλών τεχνών, του σχεδιασμού,  της καλλιτεχνικής δημιουργίας της αισθητικής, της τεχνολογίας και της λειτουργικότητας. Η εκπαίδευση στον τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών αφορά επαγγέλματα  που έχουν σαν αντικείμενό τους, το κομμάτι εκείνο της Τέχνης που βρίσκει εφαρμογή στην καθημερινή ζωή.

Οι ειδικότητες του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών  που λειτουργούν στο σχολείο μας είναι οι παρακάτω: 

 

 Πρόγραμμα Β' Τάξης;

  Στη Β' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

   

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

3

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

4

Θρησκευτικά

1

5

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

6

Ξένη Γλώσσα

1

7

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ελεύθερο Σχέδιο

2

Γραμμικό σχέδιο

3

Ιστορία Τέχνης

4

Αρχές Σύνθεσης

5

Εφαρμοσμένες τέχνες με την χρήση Η/Υ

6

 

Ειδικό Εργαστηριακό μάθημα (επιλογής)

6Α. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία εικόνας (μάθημα επιλογής)

6Β. Τεχνολογία Υφαντικών Υλών (μάθημα επιλογής)

6Γ. Εργαστήριο Χαρακτικής - Πλαστικής (μάθημα επιλογής)

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο Σ=Σχέδιο

*Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι Λυκείου παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.

Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών

Γενικά

Με καλλιτεχνική διάθεση για δημιουργία, η ειδικότητα Γραφικών Τεχνών δίνει στους μαθητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την Γραφιστική και τις Εκτυπώσεις. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις και να προχωρήσουν τις σπουδές τους στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΙΕΚ. Ακόμα με το πτυχίο ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε διαφημιστικές εταιρείες, ατελιέ Γραφικών Τεχνών, περιοδικά, εφημερίδες, τυπογραφεία, εκδοτικούς οίκους κ.α. ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

grtexnon

GRAF BM1

GRAF BM2

GRAF BM3

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Τάξης

 Πρόγραμμα Γ' Τάξης;

 Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα της Ειδικότητας Οχημάτων (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

 

3

 2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γραφικών Τεχνών

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

2

Τεχνολογία Υλικών

3

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

4

Γραμμιατογραφία

5

Γραφιστικές Εφαρμογές ΙΙ

6

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

1Θ+3Ε

7

Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων

8

Αγγλικά ειδικότητας

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο, Σ=Σχέδιο

 

 

 *Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι Λυκείου παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.

 

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση

Σπουδές :

Τμήματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών:

panelinies

 

Τομείς απασχόλησης

Ειδικότητα: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Γενικά

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας «Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος», θα είναι ένας ειδικευμένος εργαζόμενος με πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που αφορούν:

.

endimatos

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Τάξης

 Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα Ειδικότητας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

 

3

 


2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Θετικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ενδύματος

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

2

Τεχνολογία Υλικών

3

Τεχνολογία προτύπων κοπής

5Ε 

4

Ηλεκτρονική σχεδίαση βιομηχανικού προϊόντος

3Ε 

5

Τεχνολογία Υφάσματος και οργάνωση συλλογής ενδύματος

 3Θ

6

Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος

 1Θ+2Ε

7

Τεχνολογία  - παραγωγή ενδυμάτων

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 *Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι Λυκείου παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.