Είσοδος

Μαθήματα Τομέων και Γενικής Παιδείας, Επιλογής & Υποστήριξης Β' Τάξης

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Εκτύπωση

Γενικά

Δυναμικό Μέλλον - Σίγουρη Εξασφάλιση

damΟ τομέας αυτός έχει σκοπό να δώσει στους μαθητές τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχολούνται με την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις-βιομηχανικούς αυτοματισμούς - ηλεκτρικούς κινητήρες κ.α). Κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους οι μαθητές επισκέπτονται μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες βιομηχανίες για την καλύτερη κατάρτισή τους.

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Πρόγραμμα Σπουδών Β' Τάξης

Στη Β' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα του Τομέα (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

3

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

4

Θρησκευτικά

1

5

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

6

Ξένη Γλώσσα

1

7

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)

2Θ+2Ε

2

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Σχέδιο Ηλεκτρολογικό

2Θ+5Ε

3

Εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήματα και στα δίκτυα επικοινωνιών

4

Αυτοματισμοί, Αισθητήρες

5

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

2Θ+4Ε

6

Αγγλικά τομέα

 

 

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο Σ=Σχέδιο

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Τάξης

 Πρόγραμμα Γ' Τάξης 

 

 Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα Ειδικότητας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

 

3

 


2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - Ηλεκτρολογικών συστημάτων

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ηλεκτροτεχνία 2

2

Ηλεκτρικές Μηχανές

3Θ

3

Ηλεκτρολογκές Εγκαταστάσεις 2

3Θ+4Ε

4

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών μηχανών

5

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

2Θ+4Ε

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση

 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανίες Ηλεκτρολογικών
 • Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Εγκαταστάσεις)
 • Μηχανογραφικά Κέντρα
 • Τεχνικές Εταιρίες

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Πρόγραμμα Σπουδών Β' Τάξης

Στη Β' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα του Τομέα (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

3

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

4

Θρησκευτικά

1

5

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

6

Ξένη Γλώσσα

1

7

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)

2Θ+2Ε

2

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Σχέδιο Ηλεκτρολογικό

2Θ+5Ε

3

Εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήματα και στα δίκτυα επικοινωνιών

4

Αυτοματισμοί, Αισθητήρες

5

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

2Θ+4Ε

6

Αγγλικά τομέα

 

 

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο Σ=Σχέδιο

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Τάξης


Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα Ειδικότητας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

 

3

 


2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές  Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών συστημάτων

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Δίκτυα Υπολογιστών

2

Ψηφιακά Συστήματα

3

Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Παρασκευές

4

Εγκατάσταση και διαχείριση Δικτύων - Συντήρηση

5

Συστήματα ελέγχου και ασφάλειας

6

Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική

3Θ+2Ε

7

Ρομποτική

8

Επεξεργασία Σήματος, Ήχου και Εικόνας

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 

 

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση

 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανίες Ηλεκτρονικών
 • Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Εργαστήρια)
 • Μηχανογραφικά Κέντρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νεοελληνική Γλώσσα

2

2

Μαθηματικά Ι

5

3

Φυσική Ι

3

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

10 ώρε

 

Αναστάσεως 19, 16452,
Αργυρούπολη
Τηλ : 210-9635236, Fax : 210-9635959
e-mail : mail(at)1epal-argyr.att.sch.gr

Copyright © 2014, Βασιλάκης Βασίλειος, Κοζομπόλη Χρυσάνθη
Επιμέλεια Δημοσιεύσεων:  Βασιλάκης Βασίλειος

Μοιραστείτε την Ιστοσελίδα μας

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες442
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
Guests 69
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.