Είσοδος

Μηχανολογίας

Εκτύπωση

Γενικά

Στην Αιχμή της Τεχνολογίας

vehicle

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1.Τεχνικός Οχημάτων

2.Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

3.Τεχνικός Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Ο τομέας αυτός έχει σκοπό να δώσει στους μαθητές την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να προσφέρουν εργασία σε επαγγελματικούς χώρους όπου εκτελούνται εργασίες: διάγνωσης/ανεύρεσης βλαβών, ελέγχου καλής λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου.

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Β' Τάξης;

  Στη Β' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νεα Ελληνικά

3

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

4

Θρησκευτικά

1

5

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

6

Ξένη Γλώσσα

1

7

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές 

3Θ+3Ε

2

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

3

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμογές

2Θ+5Ε

5

Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

2Θ+2Ε

6

Αγγλικά Τομέα

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Τάξης

Πρόγραμμα Γ' Τάξης;

 

 Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα της Ειδικότητας Οχημάτων (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

 

3

 


2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Στοιχεία Μηχανών

ΜΕΚ ΙΙ

3Θ

ΜΕΚ ΙΙ

Συστήματα Αυτοκινήτου

Συστήματα Αυτοκινήτου

Τεχνολογία Διαγνώσεων

Τεχνολγία Διαγνώσεων

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση

  • Επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
  • Επιχειρήσεις εμπορίας σχετιζόμενες με το αυτοκίνητο
  • Υπηρεσίες και οργανισμοί ελέγχου οχημάτων
  • Αυτοκινητοβιομηχανίες

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Τάξης

 

Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα της Ειδικότητας Οχημάτων (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

 

3

 


2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Στοιχεία Μηχάνων

 

2

Στοιχεία σχεδισαμού κεντρικών Θερμάνσεων

3

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

2Θ-5Ε

4

Ανελκυστήρες

5

Εργαλειομηχανές

2Θ-6Ε

 

 

 

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Υδραυλικών Εκγαταστάσεων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Τάξης

 

Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα της Ειδικότητας Οχημάτων (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

 

3

 


2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Τεχνικός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Στοιχεία Μηχάνων

 

2

Στοιχεία σχεδισαμού κεντρικών Θερμάνσεων

3

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κάυσης

2Θ-3Ε

4

Ύδρευση - Αποχεύτεση

1Θ - 3Ε

5

Κατασκευή και Λειτουργία κεντρικής θέρμανσης

1Θ-5Ε

 6

 Σχέδιο ειδικότητας 

 2Ε

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο

 

Αναστάσεως 19, 16452,
Αργυρούπολη
Τηλ : 210-9635236, Fax : 210-9635959
e-mail : mail(at)1epal-argyr.att.sch.gr

Copyright © 2014, Βασιλάκης Βασίλειος, Κοζομπόλη Χρυσάνθη
Επιμέλεια Δημοσιεύσεων:  Βασιλάκης Βασίλειος

Μοιραστείτε την Ιστοσελίδα μας

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες416
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
Guests 6
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.